List/Grid

Sản phẩm Subscribe to Sản phẩm

Toshiba TEC ST-7000

Toshiba TEC ST-7000

Chi tiết sản phẩm – CPU: Celeron 2.0 GHz – Bộ nhớ: 256 MB, 2 lots (tối đa lên đến 2 GB) – Kết nối qua các cổng: RS-232, USB,… Chi tiết »

Toshiba TEC ST-70

Toshiba TEC ST-70

Chi tiết sản phẩm – Màn hình hiển thị 12.1” TFT (SVGA) – Bộ nhớ 256 MB (Max 512 MB), 512 KB Flash – Kết nối qua các cổng: Serial,… Chi tiết »

Toshiba TEC FS-3700

Toshiba TEC FS-3700

Chi tiết sản phẩm – Màn hình cảm ứng 10.4” LCD – Kết nối mạng Ethernet – 3 Serial Port – 1 Parallel Port – 2x Catch Drawer Port –… Chi tiết »

Cân tính tiền UNP

Cân tính tiền UNP

Tên sản phẩm: cân điện tử siêu thị tính giá (UNP Pricing Scale ) Thông tin sản phẩm và chức năng cân siêu thị UNP – Khung được làm bằng… Chi tiết »

Cân bàn tính tiền

Cân bàn tính tiền

Tên sản phẩm: Cân điện tử bàn A15 tính giá siêu thị YAOHUA (Price Platform scale A15) Thông tin sản phẩm và chức năng cân điện tử bàn A15 đếm… Chi tiết »

Cân Tính Tiền LP-I

Cân Tính Tiền LP-I

Tên sản phẩm: Cân điện tử siêu thị tính tiền LP-I (LP-I Pricing Scale ) Thông tin sản phẩm và chức năng cân siêu thị tính tiền LP-I CAS HÀN… Chi tiết »