List/Grid

Tag Archives: điều cần biết

Nhứng điều cần biết và mã số thiết bị mã vạch

Nhứng điều cần biết và mã số thiết bị mã vạch

mã vạch được sử dụng để mã hoá những gì ? nó có thể mã hoá đủ loại thông tin thành mã vạch. Ví dụ: 1. Số hiệu linh kiện… Chi tiết »