List/Grid

Tag Archives: hướng dẫn máy tính tiền

Sử dụng máy tính tiền như thế nào là tốt nhất ?

Sử dụng máy tính tiền như thế nào là tốt nhất ?

1. Cách bảo quản máy : Điện nguồn sử dụng phải đảm bảo trong giới hạn 220vAC ± 10%. Ổ điện phải đặt gần với máy và dễ dàng với… Chi tiết »