List/Grid

Tag Archives: Mã Vạch là gì

Mã vạch là gì?

Mã vạch là gì?

Mã vạch (Barcode) theo định nghĩa là phươngpháp lưu trữ và truyền tải thông tin bằng một lọai ký hiệu gọi là ký mã vạch(Barcode symbology). Ký mã vạch hay… Chi tiết »