List/Grid

Tag Archives: Máy bán hàng đưa thông tin về động đất

Máy bán hàng đưa thông tin về động đất

Máy bán hàng đưa thông tin về động đất

Hàng ngàn máy bán nước giải khát tự động tại Nhật sẽ được gắn bảng điện tử nhằm cung cấp các thông tin khẩn cấp về động đất, bão tố… Chi tiết »