List/Grid

Tag Archives: Máy quét mã vạch 2D

Máy quét mã vạch 2D Honeywell Xenon 1900

Máy quét mã vạch 2D Honeywell Xenon 1900

Máy đọc mã vạch 2D Honeywell Xenon 1900 là thế hệ thứ sáu của Honeywell trong công nghệ chụp ảnh, nó định nghĩa lại các tiêu chuẩn cho máy quét… Chi tiết »