List/Grid

Tag Archives: Máy quét mã vạch âm bàn

Máy quét mã vạch âm bàn HONEYWELL MS-2022

Máy quét mã vạch âm bàn HONEYWELL MS-2022

Đọc nhiều tia tự động, tốc độ đọc cực nhanh 6.000 line/giây, đọc 6 mặt, sẵn sàng kết nối EAS . Đặc tính kỹ thuật Type: Barcode scanner – integrated… Chi tiết »