List/Grid

Tag Archives: Máy tính tiền điện tử

Máy tính tiền Casio TE-8000F

Máy tính tiền Casio TE-8000F

– Quản lý tối đa 99 nhóm hàng, 9.999 mặt hàng (tên hàng 24 ký tự), 65.000 mặt hàng sử dụng mã vạch. – Quản lý tối đa 200bàn/phòng. –… Chi tiết »